"Hi ha gent a qui no agrada que es parle, s'escriga o es pense en català.
És la mateixa gent a qui no agrada que es parle, s'escriga o es pense"
(Ovidi Montllor, músic i actor alcoià)

divendres, 18 de novembre de 2016

Repassem: diftong i hiat (teoria i activitats).

Tipus de diftongs

1.diftongs decreixents

1.1 vocal nuclear + i/u
ai, ei, ii, oi, ui > aire, rei, boira, cuina
au, eu, iu, ou, uu  > pau, peu, ciutat, coure, duu

2. diftongs creixents

2.1. i/u semiconsonant + vocal nuclear (precidits de Q/G)
qua, qüe, qüi, quo  > quatre, qüestió, ubiqüitat, quota
gua, güe, güi, guo  > guant, aigües, pingüí, aiguota

2.2 i + vocal (al començament de paraula) > iogurt, iode, hiena, ioga...
2.3 i, u  entre vocals > noia, deia, veuen...

Atenció!
No sempre que tenim una i seguida d’una a, e, o es forma un diftong creixent. Només quan aquesta i és a l’inici de paraula o bé es troba entre vocals: No tenen diftong: di-a, his-tò-ri-a, re-li-gi-ó…

Activitats:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

VOLEM TV3